supply chain

ISO 28000 سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین

supply chain security

استاندارد ایزو ۲۸۰۰۰ استانداری امنیتی است که در تمامی شرکت های حاضر در زنجیره تامین قابل استفاده است. همه شرکت هایی که در زنجیره تامین قرار دارند . اععم از شرکت های تولید کننده کالا، انبارداری ، پخش ( تمامی زنجیره حمل و نقل کالا اعم از ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای) و سایر شرکت هایی که در رساندن کالا به دست مشتریان همکاری می کنند در حوزه الزامات این استاندارد قرار دارند. با پیاده سازی الزامات ایزو ۲۸۰۰۰ در سیستم مدیریت ایمنی ، سازمان ها اطمینان و امنیت را در کل زنجیره تامین برقرار می کنند. کالاهای ارزشمند و یا کالاهای خطرناک را میتوان با به کار بستن معیار های این استاندارد در سرتا سر جهان با امنیتی بیشتری ذخیره و حمل کرد.
این استاندارد برای سازمانهایی طراحی شده که قصد دارند امنیت فرآیند های خود را با  استفاده از روش هایی مانند جلوگیری،پیاده سازی، قابلیت ردیابی و مستند سازی بهبود ببخشند. به علاوه برقرار کردن سیستم مدیریت امنیت در سازمان به آگاهی عمومی در تمام سطوح سازمان در مورد مسائل امنیتی نیز کمک میکند. استاندارد های امنیتی که قبل از این در سازمان پیاده سازی شده اند ( مانند AEO، C-TPAT، TAPA و غیره) نیز قابل انضمام به سیستم جامع مبتنی بر ایزو ۲۸۰۰۰ هستند. بنابراین سازمانهای بین المللی میتوانند به فرآیند های روزمره سریعتر، اقتصادی تر و سریعتری دسترسی پیدا کنند.

مزایا و فرصت ها

  • کاهش سرقت، تخریب و دیگر موارد جنایی

  • پیاده سازی مناسب اقدامات امنیتی بعد از انجام ارزیابی ریسک های موجود

  • افزایش ایمنی فرآیند های ارزش آفرین ( برای مثال فرآیند های انبار داری)

  • بکارگیری استاندارهای امنیتی مختلف ( مانند ISPS، AEO، TAPA و غیره)

  • افزایش اعتماد مشتریان و کاهش ریسک های مرتبط