information security

ISO 27001 رسیدن به امنیت پایدار

 

خطر های زیادی امنیت اطلاعات شما را تهدید میکنند. بعضی از این خطرها حتی ممکن است ادامه فعالیت شرکت شما را با مشکل مواجه کنند. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) منطبق بر ایزو ۲۷۰۰۱ به شما این امکان را میدهد که  نقاط ضعف و تهدید های موجود را به راحتی شناسایی کنید.
با این دانش سپر محافظ قدرتمندی برای اطلاعات خود ساخته و نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل خواهید کرد. این نقاط قوت را با استفاده از تاییده ISMS شرکت DQS نشان دهید. این تاییدیه به مشتریان شما ، دولت و سایر مردم نشان میدهد که در شرکت شما امنیت اطلاعات به هیچ وجه نقطه ضعف شما نیست و ریسک های موجود را به ابزاری برای پیروزی تبدیل میکند.

اطلاعات جزئی از دارایی های هر سازمان است!

سیستم های اطلاعات و داده های سیستمی هر سازمان درست مانند نحوه انجام کارها در سازمان یا مواد اولیه مورد استفاده جزئی از گنجینه ثروت سازمان بحساب میآیند. برای محافظت این دارایی ها در مقابل سرقت یا بی احتیاطی هایی که ممکن است هر از گاهی اتفاق بیافتد از ایزو ۲۷۰۰۱ و معیارهای پیشگیرانه آن استفاده کنید. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
اگر از استاندرهای بین المللی به عنوان اصول اولیه مدیریت استفاده کنید، در محافظت از اهدافی مانند محرمانگی اطلاعات، در دسترس بودن، یکپارچگی، تایید و قابل اطمینان بودن آنها قطعا موفق خواهید بود. در حقیقت شما همیشه از اطلاعات در مقابل تهدیدات خارجی، مشکلات فنی، قصور احتمالی، جاسوسی و یا استفاده نادرست از اطلاعات فعالانه محافظت کرده و در عین حال اطمینان حقوقی را بالا برده و مسئولیت های خود را در این قسمت کاهش خواهید داد.

خبر خوب برای مدیران سیستم کیفیت: ایزو ۲۷۰۰۱ همگام با مفاهیم

شما در حال حاضر از یک سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو ۹۰۰۱ بهره میبرید؛ حس میکنید که وقت آن است که تمرکز بیشتری روی امنیت اطلاعات داشته باشید؟ اگر جواب شما مثبت است، منطقی است که قدم بعدی شما تقویت سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از ISMS باشد. از آنجا که ساختار  سیستم ایزو ۲۷۰۰۱ بسیار شبیه به ایزو ۹۰۰۱ است ، یکپارچه سازی آنها به راحتی امکان پذیر است. علاوه بر این در سیستم مدیریت شما انگیزه های جدیدی برای تعامل با فرآیندها پیدا خواهد شد. نوع نگاه ISMS به مسائل مربوط به انتقال اطلاعات با دید جلوگیری از گسستگی اطلاعات است که خود این موضوع باعث افزایش بهروری فرآیند نیز خواهد شد.

این سیستم چگونه کار میکند؟

برای رسیدن به پایداری در ISMS باید قدم به قدم جلو بروید. راهنمای شما در این راه ایزو ۲۷۰۰۱ خواهد بود. آگاهی خود را نسبت به مشکلات موجود در هنگام کار با اطلاعات افزایش دهید. فرآیند را ارزیابی کرده و انتظارات و توقعات مشتریان را نیز در این ارزیابی دخالت دهید. تهدیات را شناسایی کرده و میزان اثر و شیوع آنها را اندازه گیری کنید. ریسک ها و تهدیدات را قبل از اینکه اثر منفی خود را بر جا بگذارند ، از بین برده و یا به حداقل برسانید. برای موارد حساسی مانند سیستم برق رسانی و یا ورود خروج اقدامات مکمل امنیتی را در نظر بگیرید. بعد از انجام همه این موارد نوبت به انجام ممیزی می رسد. به عنوان یک موسسه بی طرف، مطابقت اقدامات انجام شده توسط شما با استانداردهای مورد نظر را ارزیابی کرده و متعاقب آن اعتماد لازم چه در داخل سازمان و چه در خارج از آن ایجاد خواهد گردید.

برتری شما

ISMS مبتنی بر ایزو ۲۷۰۰۱ باعث تقویت یکی از اساسی ترین جنبه های سازمان شما یعنی امنیت اطلاعات خواهد شد. تاییدیه DQS گواه تاثیر مثبت اقدامات امنیتی صورت گرفته توسط سازمان شما است.