BRC Food

پروژه جهانی BRC برای امنیت مواد غذایی

 

این استاندارد برای تمامی کسب و کارهای حوزه مواد غذایی بدون توجه به مقیاس یا پیچیدگی آنها تدوین شده است. اگرچه الزامات آن بیشتر بر روی سازمان ها و شرکت هایی متمرکز شده است که یا محصولات خرده فروشی با برند معتبر را تولید میکنند و یا تامین کننده  مواد غذایی در داخل بریتانیا هستند و فروشگاه های زنجیره ای داخل بریتانیا اسناد معتبر در رابطه با اصالت برند و محصول تولیدی را از آنها درخواست میکنند.
قسمت اعظم  محصولات غذایی موجود در بازار بریتانیا، محصولات خرده فروشی دارای برند است. بر اساس دستور العمل امنیت مواد غذایی سال ۱۹۹۰ ، فروشگاه های خرده فروشی باید تمامی جوانب احتیاطی لازم را بکار بگیرند و تمامی سعی خود را در مراحل تحقیق و توسعه، توزیع، پخش، تبلیغات و در حین فروش کالا به مشتری برای جلوگیری از رخ دادن خطاهای احتمالی به کار بگیرند. برای رسیدن به این هدف کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا ( BRC)  استاندارد های جهانی امنیت مواد غذایی را تدوین نموده است که با قوانین مرتبط با مواد غذایی بریتانیا در این مورد همخوانی کامل داشته و معیار اجرای این قانون به شمار میروند. این کنسرسیوم همچنین اصولی را برای ارزیابی تولید کننده مواد غذایی که ملزم به نشان دادن تطابق  خود با استانداردهای  وضع شده هستند، مشخص کرده است.

مزایای استفاده از این استاندارد :

  • اعتماد بیشتر مصرف کنندگان، خریداران و خرده فروشان به امنیت، کیفیت و مطابقت کالا با موازین قانونی

  • افزایش امنیت تولیدات و کاهش ریسک های مسئولیتی مرتبط

  • ایمنی و بازدهی فرآیند های تولید و کمک آنها به امنیت مواد غذایی به منظور تشخیص سریع ریسک ها و انجام کنترل های لازم در ارتباط با مواردی مانند بهداشت، کیفیت و خطرات احتمالی برای مصرف کنندگان و اتخاذ معیارهای پیشگیرانه مناسب.

  • دسترسی به بازار مواد غذایی بریتانیا