Food & Drink

امنیت مواد غذایی- طعم اعتماد

 

A glass of homemade Mint lemonade

مواد غذایی به غیر از نقش حیاتی خود برای زنده نگه داشتن ما، بسیاری از نیازهای اجتماعی ما را نیز فراهم میکنند. هر وعده غذایی خوش طعم و خوشمزه باعث لذت و همینطور جمع شدن انسانها خواهد شد. اما برای ایجاد حس لذت در مصرف کنندگان هر وعده غذایی، وجود سیستمهای فراهم کننده امنیت مواد غذایی امری ضروری است.
رویکرد جامع ما برای فراهم سازی امنیت مواد غذایی شامل راه حل هایی است که در هر قسمت از خط تولید، از مرحله فرآوری تا بسته بندی، انبار و انتقال آنها بکار گرفته میشوند. ارزیابی های مستقل نه تنها به شما کمک میکند که از حوادث ناگوار جلوگیری کنید، بلکه تعهد شما به رعایت بهداشت و امنیت مواد غذایی را نیز ثابت میکند. با جستجو در میان خدماتی که توسط ما ارائه میگردند میتوانید رویکرد مناسب با نیازهای خود را به آسانی پیدا کنید.

تمامی ارزیابی هایی که توسط شرکت DQS  صورت میگیرد بر اساس استاندارهای قابل اطمینان کشوری و بین المللی است. برای تضمین به روز بودن و تناسب استاندارها با نیازهای مشتریان، شرکت DQS  از تمهیدات در نظر گرفته شده توسط Global Food Safety Initiative (GFSI)  استفاده نموده و تمرکز خود را بر روی استاندارهایی که توسط این موسسه تایید شده اند ( با در نظر گرفتن آخرین اطلاعاتی که استاندارها بر طبق آنها شناخته میشوند)  قرار داده است.