Account Ability

AccountAbility یک شرکت مشاوره و استاندارد جهانی می باشد که جهت پیشبرد فعالیت های تجاری معتبر و بهبود عملکرد طولانی مدت ؛ با کسب و کار ها، دولت ها و سازمان های چند جانبه همکاری می نماید. ما میزان موفقیت را بر حسب اثر گذاری روی عملکرد مشتریان، کارمندان و شرکت هایمان می سنجیم.

ما به حوزه ای از چالش ها و فرصت های بی سابقه پا می گذاریم که بنگاه های اقتصادی و کسب و کار ها را ملزم به بازنگری اساسی و طراحی مجدد روش عملکردشان می کند. شرکت AccountAbility در زمینه بهبود عملکرد سازمان ها با استفاده از استراتژی پایداری، تاثیر زیست محیطی و اجتماعی فعالیت هایشان، نوآوری و فرصت های رشد، مشارکت سهامداران و گزارشدهی اطلاعاتشان؛ با آن ها همکاری می نماید.

تمرکز ما بر روی ارائه نتایج پایدار و عملی می باشد که مشتریانمان را به موفقیت نزدیک تر می سازد.
ما به منظور اشتراک دانش با مشتریانمان همکاری می کنیم تا توصیه ها را به مرحله عمل برسانیم.
ما به صورت مداوم به دنبال راه های جدیدتر و بهتر جهت خدمت رسانی به مشتریانمان می باشیم و برای پیش بینی نیاز های آینده آنها برنامه ریزی می کنیم.
ما کارمندان خود را تشویق می کنیم تا همواره مهارت ها، ابزار و روش های نوین کاری را  خلق، ایجاد و راه اندازی کنند.
ما اساس شرکتمان را روی تفکر نوین پایه گذاری می کنیم.

استاندارد ها

استاندارد های سری AA1000 موسسه AccountAbility ، شامل چارچوب ها و استاندارد هایی اصولی می باشند که به منظور رشد رهبری و کارایی بیشتر در مسائل پایداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسط طیف گسترده ای از سازمان ها، کسب و کار های جهانی، شرکت های خصوصی، دولت ها و جوامع مدنی استفاده می شوند.

در مدت بیش از ۲ دهه، سازمان ها به استاندارد های AccountAbility اعتماد کرده و از آنها جهت نزدیک تر شدن رویکرد خود به استراتژی پایداری، مدیریت موثر و اداره بهتر حکومت استفاده می کنند.

استاندارد های سری AA1000 ، شامل چارچوبی ساده، کاربردی و قابل استفاده برای سازمان ها می باشند تا با کمک آن، اصول راهنمای  AccountAbility را همراه با تضمین پایداری و مشارکت مداوم سهامداران به کار گیرند.

اصول پاسخگویی AA1000AP) 2018)

پایه و اساس استاندارد های جدید AA1000AP) 2018) شرکت ما، یک چارچوب و راهنمای اصولی می باشد که به صورت بین المللی پذیرفته شده و سازمان ها می توانند جهت شناسایی، اولویت بندی و یافتن راه حل برای چالش های پایداری و بهبود عملکرد دراز مدت خود، از آن ها استفاده کنند.

استاندارد ضمانت AA1000AS) 2008)

استاندارد AccountAbility Assurance 2008 (که هم اکنون در دست بازنگری برای انتشار در سال ۲۰۱۹ می باشد) یک روش پیشنهادی بوده که توسط متخصصان حوزه پایداری در سراسر جهان در زمینه تعهدات تضمینی پایداری به کار گرفته می شود تا به کمک آن، کیفیت و میزان پایبندی سازمان به اصول AccountAbility مورد ارزیابی قرار گیرد.

استاندارد مشارکت ذی نفعان AA1000SES) 2015)

استاندارد مشارکت ذی نفعان موسسه (AA1000SES (2015 از نظر جهانی، به کارگرفته شده ترین استاندارد در زمینه مشارکت ذی نفعان می باشد و در راستای تشخیص، طراحی و پیاده سازی رویکردی یکپارچه برای مشارکت ذی نفعان، به سازمان ها کمک خواهد کرد.