اخبار

پیشگیری از تقلب در محصول : راهنمای کاربردی منتشر شده توسط سازمان IFS

در سال های اخیر تقریبا تمامی استاندارد های مربوط به مواد غذایی و تامین سلامت کالاهای مصرفی، ملزومات اضافی را جهت مبارزه با تقلب در محصول شامل می شدند. این امر ابهاماتی را برای شرکت ها و کارخانه های معتبر درباره نحوه اجرای طرح کاهش تقلب در محصول ایجاد می کرد. دستورالعمل جدید منتشر شده توسط IFS ، یک راهنمای عملی می باشد که در زمینه پیاده سازی استاندارد های مختلف IFS به شرکت ها کمک خواهد کرد. …

مدیریت انرژی : بازبینی، تغییرات و زمانبندی ISO 50001

از سال ۲۰۱۶ کمیته تخصصی سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) ، جهت اطمینان از مطابقت استاندارد ISO 50001 با نیاز های جدید سازمان ها،  مشغول به بازنگری این استاندارد می باشد. به منظور درک بهتر تغییرات صورت گرفته از ISO 50001:2011 تا  ISO 50001:2019 ، شرکت DQS به صورت منظم شما را نسبت تحولات اخیر مطلع می سازد. …