پیشگیری از تقلب در محصول : راهنمای کاربردی منتشر شده توسط سازمان IFS

پیشگیری از تقلب در محصول : راهنمای کاربردی منتشر شده توسط سازمان IFS

در سال های اخیر تقریبا تمامی استاندارد های مربوط به مواد غذایی و تامین سلامت کالاهای مصرفی، ملزومات اضافی را جهت مبارزه با تقلب در محصول شامل می شدند. این امر ابهاماتی را برای شرکت ها و کارخانه های معتبر درباره نحوه اجرای طرح کاهش تقلب در محصول ایجاد می کرد. دستورالعمل جدید منتشر شده توسط IFS ، یک راهنمای عملی می باشد که در زمینه پیاده سازی استاندارد های مختلف IFS به شرکت ها کمک خواهد کرد.

اگر چه بسیاری از مردم هنوز تقلب در محصول را وابسته به صنایع غذایی و در ادامه استاندارد غذایی IFS می دانند، اما در واقع امر جعل محصول می تواند در هر مرحله ای از زنجیره تامین از جمله تقلب در مواد بسته بندی نیز رخ دهد. با در نظر داشتن این نکته، راهنمای جدید منتشر شده IFS بیشتر متمرکز بر روی پیاده سازی صحیح استاندارد غذایی (Food) IFS نسخه ۶٫۱ ؛ استاندارد بسته بندی ایمن (PACsecure) نسخه ۱٫۱ و استاندارد حمل و نقل (Logistics) نسخه ۲٫۲ می باشد.

فایل راهنما: این راهنما به صورت رایگان از طریق وبسایت IFS قابل دسترس می باشد. (لینک دانلود)

برآورد ملزومات

این دستور العمل به تنهایی شامل هیچ گونه مقررات اضافی برای صدور گواهینامه نمی شود، بلکه فقط ملزومات مربوط به استاندارد های ذکر شده فوق را تشریح می کند. در واقع لازمه اصلی این استاندارد ها ، وجود تولیدی های معتبری است که ۳ اقدم ذیل را انجام دهند: