مدیریت انرژی : بازبینی، تغییرات و زمانبندی ISO 50001

مدیریت انرژی : بازبینی، تغییرات و زمانبندی ISO 50001

از سال ۲۰۱۶ کمیته تخصصی سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) ، جهت اطمینان از مطابقت استاندارد ISO 50001 با نیاز های جدید سازمان ها،  مشغول به بازنگری این استاندارد می باشد. به منظور درک بهتر تغییرات صورت گرفته از ISO 50001:2011 تا  ISO 50001:2019 ، شرکت DQS به صورت منظم شما را نسبت تحولات اخیر مطلع می سازد.

ISO 50001 چیست؟

هدف کلی استاندارد ISO 50001 ، حمایت از سازمان ها در راستای تلاش آنها برای ساخت و پیاده سازی یک سیستم مدیریت انرژی جامع و همچنین توسعه مداوم عملکرد آنها در زمینه انرژی می باشد. استاندارد ISO 50001 با روشی اصولی، جامع، هدف گرا و پایدار در زمینه تحقق اهداف مرتبط با انرژی به سازمان ها کمک می کند. سازمان ها با پذیرش این استاندارد علاوه بر دستیابی به الزامات قانونی، قادر به شناسایی و تحلیل جریانات انرژی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش انتشار گاز های گلخانه ای خواهند بود.

بین دو نسخه چه تغییراتی رخ داده است؟

  • ساختار سطح بالا (HLS) موجود در دو استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 ، در این استاندارد نیز با همان اصطلاحات فنی اجرا می شود. این ویژگی به ادغام مدیریت انرژی با یک سیستم مدیریت کلی کمک می کند.
  • مفاهیم کلیدی مربوط به عملکرد انرژی واضح تر تعریف می شوند و محتوا از نظر زبانی صریح تر خواهد بود. (بند۳ )
  • افزایش تمرکز بر روی مباحث مدیریت عالی و تعامل راهبری در حین فرآیند پیاده سازی (بند ۵)
  • تفکر مبتنی بر پذیرش ریسک جهت ایفای نقش بهتر در زمینه توسعه عملکرد انرژی (بند ۶)
  • سازگاری، کیفیت و بهره وری سیستم مدیریت نیز باید همراه با عملکرد انرژی اصلاح شود. تمرکز بیشتر بر روی پیشرفت های متوالی در زمینه اجرا و توسعه سیستم مدیریت نیز مورد انتظار می باشد. (بند ۱۰)

در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

طرح نهایی پس از بررسی تمامی نظر ها در ژوئن سال ۲۰۱۸ و استاندارد نهایی در ژانویه سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد.