FSSC 22000

FSSC 22000 – گواهینامه سیستم امنیت مواد غذایی

 

Food safety conceptگواهینامه سیستم امنیت مواد غذایی ( FSSC 22000) گواهینامه ای بر مبنای سیستم ایزو است که دارای ساختار منسجم  است و در عرصه بین المللی شناخته شده است که از آن برای ممیزی و تایید امنیت مواد غذایی در کل زنجیره تامین استفاده میشود. FSSC 22000 از استاندرهای ایزو ۲۲۰۰۰ و ایزو ۲۲۰۰۳ و مشخصات فنی موجود که با بررسی ها و مشاوره های گسترده با تعداد زیادی از سازمان های بزرگ مرتبط تدوین شده است،  برای بررسی فرآیند آمادگی تولید (PRP) استفاده میکند. تولید کنندگانی که تاییدیه ایزو ۲۲۰۰۰ را دارند میتوانند برای دریافت گواهینامه FSSC 22000 نیز اقدام کنند. برای دریافت گواهینامه FSSC 22000  لازم است علاوه بر الزامات ایزو ۲۲۰۰۰ الزامات دیگری نیز رعایت شده و تطابق با الزامات فنی هر بخش  نیز لحاظ گردد.

 

مزایای این گواهینامه برای سازمان شما

  • نظارت بر زنجیره تامین مواد غذایی با رویکردی مبتنی بر سیستم ایزو

  • مورد تایید GFSI

  • استفاده از استاندارهای مستقل و بین المللی موجود

  • ایزو ۲۲۰۰۰، ایزو ۲۲۰۰۳ و مشخصات فنی متناسب با هر حوزه

  • پوشش گسترده صنعت تولید مواد غذایی ( به انضمام ذبح و غذای دام)

  • تایید و تعهد سهام داران ( صنعت؛ خرده فروشان، NGO ها)

  • ممیزی سختگیرانه و عمقی امنیت مواد غذایی

  • طرح مدیریتی مستقل

  • شفافیت