Process audit

Process auditممیزی فرآیند ها ، بررسی فرآیندهای کلی و جزئی مربوط به بخش خدمات و تولید را در بر میگیرد. در این ممیزی توجه ویژه ای به ریسک های موجود در هر فرآیند میشود و نقاط ضعف هر فرآیند که ممکن است به عدم کارکرد صحیح فرآیند منتهی شود،شناسایی می شوند. علاوه براین، در این ممیزی قابلیت های موجود برای افزایش بازدهی و بهره وری شناسایی شده و به طبع آن کمک به بهینه سازی فرآیند مختص به شرکت شما نیز امکان پذیر میگردد.

 

هر کسب و کاری منحصر به فرد است

تنها افرادی که با ذات کسب و کار شما و جزئیات آن آشنایی دارند، میتوانند در ارزیابی فرآیند های شرکت شما به شما کمک کنند و ظرفیت های بالقوه بهبود را به شما نشان دهند. دقیقا به همین علت شما باید با شرکت DQS کار کنید! در DQS ممیز های مجرب بسیاری حضور دارند که بواسطه دانش به روز و ذات فرایند ممیزی در طول سالیان متمادی درک عمیقی از فرآیند های حوزه کاری شما داشته و تجربه عملی کار در این حوزه را دارا می باشند. این افراد به واژگان حوزه کاری شما و نحوه انجام امور در آن کاملا مسلط بوده و قابلیت تطابق با شرایط و الزامات مختلف را دارا می باشند. صلاحیت آنها برای انجام ممیزی بواسطه بازخورهای مشتریان DQS کاملاً بارز و مشهود است.