ایزو ۴۵۰۰۵ مقابله با ویروس کرونا

ایزو ۴۵۰۰۵ مقابله با ویروس کرونا

ایزو ۴۵۰۰۵، راهنمای عمومی برای انجام اقدامات معقول و منطقی در جهت انجام کار امن در زمان اپیدمی ویروس کرونا، توسط سازمان ایزو در سال ۲۰۲۰ منتشر شده و پاسخی به بیماری همه‌گیر Covid-19 و افزایش ریسک این بیماری برای سلامت، ایمنی و سالم بودن کارکنان در تمامی شرایط شامل کار در خانه، کارهای در حرکت و محل‌های فیزیکی است.
استاندارد ISO 45005 ، اطمینان می‌دهد که اقدامات متناسب با مدیریت ریسک‌های ناشی از Covid-19 که می‌خواهند اجرا شوند یا اجرا شده است انجام گرفته است و کارگران نباید ملزم به کار شوند مگر اینکه این اقدامات اجرا شده باشد
این استاندارد راهنمایی برای حمایت انواع کارگران شامل کارگران شاغل در سازمان، کارگران ارائه دهندگان خارجی، پیمانکاران، افراد خود اشتغال، کارگران مسن و معلول و سایر طرف‌های ذی‌نفع نظیر بازدیدکنندگان محل کار میباشد. این استاندارد در هر سازمان با هر ابعاد و اندازه‌ای می‌تواند بکار گرفته شود. قابل توجه اینکه این استاندارد راهنمایی برای چگونگی اجرای پروتکل‌های خاص کنترل عفونت در کلینیک، مراقبت بهداشتی و سایر موارد نیست.