صنایع خودروسازی 

نیم سال اولنیم سال دوم
نام دوره پیش نیاز روز هزینه دوره (ریال/یورو) هزینه ثبت IQNET فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
تشریح الزامات و ممیزی داخلی
IATF 16949:2016
تشریح الزامات
ISO /TS 16949
۳ ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ۲۱ – ۲۳ ۲۲ – ۲۴ ۲ – ۴ ۲۷ – ۲۹ ۵ – ۷