Quality management

ISO 9001 : انتظارات را درک ، فرآیند ها را کنترل و موفقیت را تضمین کنید

 

Above view of business team sitting around table and working

بیش از یک میلیون شرکت در سرتاسر جهان با دریافت گواهینامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، از مزایای این استاندارد در مدیریت سازمان و بهبود مستمر بازدهی بهره مند شده اند. در این استاندارد الزامات بین المللی و کاربردی در زمینه کیفیت تولیدات، خدمات و توسعه گنجانده شده است.

هنگامی که در یک شرکت اهداف مورد نظر به روشنی مشخص شده باشند، سیستم مدیریت کیفیت سازمان میتواند نقش موثر تری را ایفا نماید. دستیابی به این اهداف باید در نتایج قابل اندازه گیری که مبتنی بر شاخص های کلیدی معنی دار بوده و محصول فرآیند های شفاف و موثر هستند،  قابل انعکاس و مشاهده باشد. بهترین سند برای کیفیت بالای کار در یک سازمان ، کسب مداوم نتایج بهتر است.

برای جهت دهی سیستماتیک و موثر  به فعالیت های مدیریتی در هر سازمان و اطمینان از پیشرفت مستمر ، ۸ اصل مدیریتی در این استاندارد تدوین شده است. اولین اصل از  این ۸ اصل نیازمند تمرکز منسجم بر مشتری است که مهمترین اصل در موفقیت هر کسب و  کار به شمار می آید.

مزایای این استاندارد برای سازمان شما:

 • کسب اعتماد مشتریان

 • افزایش رضایتمندی مشتریان

 • رشد انگیزه در کارمندان

 • تعریف شفاف مسئولیت ها

 • تصمیم گیری بر اساس حقایق موجود

 • ایجاد فرآیند های موثر و پر بازده در سازمان

 • کاهش ریسک سازمان به حداقل مقدار ممکن

 • نهادینه کردن رشد و توسعه مداوم

 • صرفه جویی در وقت و هزینه ها

 • جلوگیری از رخ دادن خطا در سیستم به جای اصلاح آنها

 • اصلاح و بهبود تصویر کلی سازمان

 • کاهش شکاف اطلاعاتی

 • آمادگی برای نشان دادن واکنش مناسب به تغییر شرایط بازار قبل از رخ دادن این تغییرات