GC Mark

اعتماد ارزشمند ترین دارایی در جهان؛ به دست آوردن آن دشوار و از دست دادن آن راحت

 

GC-Mark درست شبیه دیدن یک صورت آشنا در میان انبوه انسانهای غریبه است: باعث اعتماد مشتریان شما شده و احساس خوشایند امنیت را به آنها القاء میکند.

استانداردهای هوشمندانه GC-Mark و معیارهای شفاف آن پایه های مستحکمی برای ایجاد اعتماد بین شما و مشتریان شما  هستند. GC-Mark تاییدیه اختیاری محصولات و خدمات است و اخذ آن نیازمند رعایت الزامات و قوانین مرتبط آن است. GC-mark ها با دارا بودن تاییدیه از اتحادیه اروپا در واقع مکمل استانداردهای حوزه سیستم مدیریت کیفیت هستند.
تاییدیه GC در مکان های مختلف قابل نمایش است. در وب سایت شما، کاتالوگ ها، بنرهای دفتر شرکت یا کارخانه، یا هر جای دیگری که تمایل دارید میتوانید از آنها استفاده کنید. تاییدیه GC-Mark به مشتریان و مصرف کنندگان شما نشان میدهد که DQS به عنوان یک شرکت بی طرف تایید کرده است که محصولات و خدمات شما الزامات مشخص شده را رعایت میکنند.